La neu més pura

Soprano, Mezzosoprano, violí, viola, cello
Durada: 4’ 53”
Lletra: Jordi Sala

Comentari del compositor

«Sobre una peça de J. S. Bach, BWV 793, per a clavicèmbal, he compost una obra per a instruments de corda -violí, viola i cello- i dues veus solistes de soprano i mezzo.

El sentit d’aquesta composició és que el trànsit de la il·lusió a la realitat necessita d’un timing adequat. És important deixar viure la il·lusió abans de fer-ne un dol que ens porti gradualment a la realitat.»

Text

La neu més pura,
profunda, sense petges,
la neu promesa.
La que el meu fill espera.
I no el desglaç, no encara.