Les petites s’han posat a jugar

Piano
Durada: 2’ 30”

Comentari del compositor

«Dues petites fugues que es van barrejant l’una en l’altra volen representar el joc infantil de parar i amagar-se. Les modulacions d’aquesta peça pianística i el seu estil fugat podrien representar el constant canvi dels llocs on s’amaguen les petites.»